M2M machine to machine in RussianM2M machine to machine in EnglishM2M machine to machine in Finnish
M2M machine to machine

AutoLog® ControlMan Internet valvomo -palvelu

AutoLog ControlMan on Internetissä toimiva valvomo -palvelu joka toimii AutoLog GSM logiikoiden kanssa. AutoLog ControlMan tarjoa erittäin kustannustehokkaan, vaivattoman ja pitkäikäisen etävalvontaratkaisun, jossa asiakkaan ei tarvitse huolehtia valvomolaitteiden tai -sovelluksen ylläpidosta.

Pääominaisuuksia:

 • Valvomopalvelu (SCADA) joka toimii Internetissä. Käyttäjät kirjautuvat palveluun.
 • Nykyaikaiset valvomo-ominaisuudet: trendit, hälytykset, raportit, dynaamiset grafiikat ja- karttanäkymät,
 • SQL tietokanta asetuksien ja mittauksien tallennukseen ja käsittelyyn.
 • Voidaan käyttää turvallisesti normaalilla web selaimella https protokollan kautta.
 • Käyttää olemassaolevia GSM-, GPRS- ja Internet verkkoja tiedonsiirtoon ja jakamiseen.
 • ControlMan palvelimien ylläpidosta vastaavat alansa parhaat ammattilaiset (24/7/365).
 • FF-Automation analysoi asiakkaan tarpeet ilmaiseksi ja tekee tarjouksen projektista.

Etuja:

 • Valvomo toimii olemassa olevilta PC työasemilta ilman ohjelmisto- tai laiteasennuksia.
 • Palvelimen säilytys, ylläpito, päivitys ja varmuuskopiointi kuuluu toimittajan vastuulle.
 • Helposti, edullisesti ja rajattomasti laajennettavissa, kaikki ohjelmistot etäylläpidettävissä.
 • Toimii olemassa olevien GSM- ja Internet -verkkojen kautta.
 • Vähentää erillisten järjestelmien, laitteistojen ja tietotaidon tarvetta.
 • Helppo hallittavuus, nopea omaksuminen
 • Tiedon jakaminen usealle yhtäaikaiselle käyttäjälle.
 • Toimii normaalin web selaimen kautta ilman ohjelmistoasennuksia. Myös mobiililaitteilta.
 • Huolto- ja kunnonvalvonta sekä ylemmän tason seuranta ja raportointi saman järjestelmän kautta.
 • Sama kotimainen toimittaja vastaa koko järjestelmän toiminnasta, kehittämisestä yms.
 • Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu.
 • Toimii aina uusimmassa ja päivitetyssä laite- ja ohjelmistoympäristössä.
 • Erittäin kilpailukykyinen kokonaishinta.
 • Paljon referenssejä, 10 vuoden käyttökokemus.

Datasivut

AutoLog ControlMan Cloud SCADA datasheet
GSM-4 datasheet

GSM-8 datasheet
GSM-16 datasheet
GSM-20 datasheet
GSM-modbus GW datasheet

Esitykset

Ota yhteyttä!

Referenssejä:

 • Yli 20 kaupunkia Suomessa käyttää ValoVarma ControlMan -palvelua katuvalojen älykkääseen hallintaan.
 • Useita pumppuasemia etävalvotaan Suomessa ControlMan PumppuVarma järjestelmän kautta.
 • Vedenpuhdistuslaitos, Naantalissa toimii GSM logiikan ja ControlMan palvelun avulla.
 • Hyvinkään kaatopaikalla pohjavesiä hallitaan Langattomien antureiden ja CM palvelun avulla.
 • Jokien pinnankorkeuksia etävalvotaan Suomessa useassa joessa CM palvelun kautta.
 • Rautatiesovelluksia (VR).
 • Rakennusautomaatioratkaisuja
 • Paperitehtaiden kemikaalien etävalvontaa (Nalco, BIM Finland)
 • Swiss Fresh Water, punaisen ristin vedenpuhdituslaitteiden etävalvontaa
 • Vesimittareiden etäluentaa
 • Jätevesirekkojen tyhjennyksen mittaus ja etävalvonta
 • Suomen rajavartiolaitoksen tutka-asemien kunnonvalvonta
 • Tankkien pinnankorkeuden etävalvontaa Suomessa
 • Kaukolämpöverkon paine-eron etämittausta, Lohja
 • Kasvihuoneiden kosteus- ja lämpötilan etävalvontaa, Armsterdam
 • GSM tukiasemien ja diesel generaattoreiden etävalvontaa, Nigeria
 • Kysy lisää!

FF-Automation Oy
Puh: +358 10 2190 500


Copyright © FF-Automation Oy. All Rights Reserved