in Russianin Englishin Finnish

Menestystarinat


AutoLog® Menestystarinat

Tältä sivulta löydätte joitakin AutoLog® asiakkaita sekä sovelluksia, joissa käytetään AutoLog® automaatiotuotteita. Jos Teillä on kone tai laite, prosessiteollisuuden prosessi tai jokin erikoiskohde -johon tarvitaan automaatioratkaisua- pyytäkää lisätietoja ja tarjous meiltä!

Viimeisimpiä referenssejä:

2005-2013 Saudi Arabian itärannikolta länsirannikolle ja etelärajalta pohjoisrajalle kulkevien öljy- ja kaasuputkien katodisuojausjärjestelmän valvonta AutoLog RTU, AutoLog radiomodeemien ja Indusoft Web Studio SCADA järjestelmien avulla. Asiakas: Saudi Aramco.

2006-2013 Katuvalojen etäohjaus- ja energiansäästöjärjestelmä, jonka avulla saadaan jopa 35% energian säästö. Toimii yli 20 Suomen kunnassa, mm. Tampereella, Jyväskylässä, Vaasassa, Rovaniemellä, Heinolassa, Hyvinkäällä, Mikkelissä, Porissa jne. AutoLog GSM-PLC, ControlMan Cloud SCADA.

1990-2013 Jätevesipumppaamoiden ohjaus ja etävalvontajärjestelmä. Mm. yli 5000 logiikan toimittaminen Grundfossille. Luotettavaa etävalvontaa GSM verkon yli.

1990-2013 OEM logiikoiden ja HMI käyttöliittymien toimitus venäläiselle sterilisaattoreita valmistavalle tehtaalle.

2004-2010 Useita kaasulähteiden etävalvontajärjestelmiä Iraniin. AutoLog RTU & SCADA.

2007-2012 Bussivarikoiden lämpötolppien ohjausjärjestelmiä Suomeen. AutoLog Wireless Sensor, PLC & SCADA.

2005-2013 Kaukolämpövoimalan valvonta, gsm hälytys ja verkostopaineen etämittaus ja automaattinen ohjaus.

1995-2013 Paperiteollisuuden kemikaalianalysaattoreiden ohjaus- ja etävalvontaprojekteja. Nalco, BIM Finland, Metso Automaatio. AutoLog GSM-PLC, Indusoft Web Studio HMI, ControlMan Cloud SCADA.

Öljy- ja kaasuteollisuus

Ohjausjärjestelmät tankkialueille sekä öljynporauslautoille sekä öljynjalostamoille. Myöskin öljyteollisuuden erikoisohjaustarpeet. Pinnankorkeuden mittausjärjestelmät ja tuotteet, kaasuputkistojen valvontajärjestelmät kaasuyhtiöille jne.

Sähköntuotanto ja -jakelu

Muuntamoasemien ja sähköverkkojen valvonta, tiedonkeruu ja ohjaukset. Kansainvälisiä toimituksia ja referenssejä. FF-Automation Oy:llä "AutoLog® substation Scada RTU" -tuoteperhe! AutoLog® -tuotteita on käytössä voimalaitoksissa sekä diesel moottorien testaus järjestelmissä.

Vedenkäsittely

FF-Automation Oy:llä on monia toimituksia jätevedenpuhdistamoille, putkistoverkkojen kaukokäyttösovelluksiin sekä erilaisiin vesihuollon projekteihin. Esim. GSM-RTU sovellukset kunnan vesipumppuasemille ja -laitoksille.

Rakennusautomaatio

Erilaiset sovellukset talonvalvontaan ja kiinteistöjen valvontaan. Esim. GSM-RTU sovellukset kiinteistöjen valvontaan ja ohjauksiin sekä tiedonkeruuseen ja valvontaan. FF-Automationilla on rakennusautomaatioon erikoistuneita yhteistyökumppaneita.

Laitevalmistajat

Asiakkaalla on kone- tai laite tai jokin muu erikoissovellus - joka tarvitsee ohjausratkaisun tai automaatiota. FF-Automation Oy:llä on ratkaisu, joka täyttää asiakkaan esittämät tarpeet sekä spesifikaatiot. Myöskin tulevaisuuden laajennustarpeet ja erikoistarpeet pystytään jo suunnitteluvaiheessa huomioimaan. Tänään tuhannet kohteet maailmanlaajuisesti käyttävät AutoLog® -tuotteita sovelluksissaan. Tuotteemme ohjaavat esimerkiksi teollisuuspumppuja, pakkauskoneita, käärintäkoneita, autoklaaveja , sterilisaattoreita , erikoiskoneita , paperikoneita, kaivosteollisuuden koneita , fasiliteettejä, kuivaamoja, sähköasemia, kaasuputkistoja, öljysatamia jne.

Prosessiteollisuus

AutoLog® -tuotteista löydätte ratkaisut tehtaan automaatiojärjestelmiksi alkaen pienistä yhden pisteen automaatiotuotteista päätyen laajoihin SCADA-systeemeihin. FF-Automation on toimittanut laajoja prosessinohjausjärjestelmiä.

Ympäristön valvonta

Langattomasti kommunikoivat AutoLog® GSM-RTU -tuotteet soveltuvat erinomaisesti ympäristön valvontaan, sääasemiin sekä erilaisten luonnonilmiöiden tilastointiin ja hälytysjärjestelmiin. AutoLog® GSM-RTU -tuotteita on käytössä esimerkiksi pohjaveden pinnankorkeuden mittauksissa, vesistöjen pH, johtavuus ja paikannuspoijuissa sekä sääasemissa.

Paikannussovellukset

Langattomasti kommunikoivat AutoLog® GSM-RTU sekä AutoLog® TETRA-RTU -tuotteita voidaan käyttää GPS -paikannussovelluksissa, joihin voidaan liittää lisäksi muuta mittaustiedon keräystä, ohjauksia sekä hälytystiedon välitystäAutoLog® RTU


Erilaiset kaukokäyttöprojektit ovat tyypillisiä ja perinteikkäitä sovellusalueita AutoLog® automaatiotuotteille. Tuotteiden tiedonsiirtoominaisuuksiin on aina kiinnitetty erityistä huomiota alkaen jo ensimmäisistä AutoLog® tuotantosarjoista. Tyypillisiä sovellusalueita ovat mm. ohjaus- ja monitorointijärjestelmät kaasuputkistoille, vesihuollon projekteihin, lämpöverkoille, sähköverkkojen ohjauksiin jne. Lähettämällä meille tarjouspyyntönne tarjoamme kaukokäyttöprojektiinne soveltuvaa AutoLog® ratkaisua. Tarvittaessa tarjoamme myöskin asennukset, suunnittelut sekä käyttöönotot ja koulutuksen ns. "avaimet käteen" periaatteella. äon kontaktiverkosto, systeemi-toimittajat sekä osaaminen, jonka avulla monimutkaisetkin automaatioprojektit onnistuvat.

AutoLog® GSM-RTU

AutoLog® GSM-RTU tuoteperhe soveltuu etäällä sijaitsevien kohteiden valvontaan ja ohjaukseen. Langatonta GSM tiedonsiirtoa hyödyntäviä AutoLog® sovelluksia on käytössä mm. tankkien pinnankorkeusmittauksissa, taloautomaatiossa, ajoneuvojen paikannuksessa, sähkömuuntamoilla, pumppuasemilla, energiamittauksissa, ympäristön valvonnassa ja majakoilla.

AutoLog® TETRA-RTU

TETRA tekniikkaa käyttää tiedonsiirrossaan monet yritykset mm. öljy ja kaasuteollisuudessa, sähkönjakelussa ja kuljetusaloilla. AutoLog® TETRA-RTU laitetta voidaan käyttää etäällä sijaitsevien kohteiden ohjaamiseen ja valvontaan.

AutoLog® Langattomat anturit

AutoLog® -tuoteperhe sisältämiä langattomia antureita voidaan käyttää langattoman anturiverkon muodostamiseen. AutoLog® PLC -laitteeseen liitettävän modulin avulla se kykenee keräämään mittauksia ja suorittamaan ohjauksia langattomille antureille. Langattomien anturien avulla saadaan soveltuvat kohteet automatisoitua erittäin kustannustehokkaasti. Langattomia antureita on käytetty mm. linja-auto varikoiden lämmitystolppien aikaohjauksissa. Kysy lisää!

AutoLog® ControlMan

AutoLog® ControlMan on Internetissä toimiva etävalvomopalvelu AutoLog® GSM-RTU laitteiden mittausten tarkasteluun, hälytysten uudelleenohajukseen, laitteiden etäohjauksiin, raportointiin, laitteiden etäylläpitoon yms. Palvelu toimii toimittajan ylläpitämänä, joten asiakas voi keskittyä oleelliseen ilman ylimääräisiä ylläpitokuluja tai -huolia.

Kysy lisätietoja soittamalla tai sähköpostilla!

FF-Automation Oy
Eräkuja 2
01600 Vantaa
Puh: 010 2190 500Copyright © FF-Automation Oy. All Rights Reserved